Name: Liontine Bromet
Berne: 24 septimber 1914
Oarspronklik adres: Amsterdam
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: S. Blauw, Raadhuisstraat 34, Grouw
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: G. van Wiersma

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Finantieel gesteund. Ja. Groep Lever.