Name: Lambert van Dijken
Berne: 26 jannewaris 1905
Oarspronklik adres: Marnixstraat 104, Leeuwarden
Berop: keurmeester Prov. Keuringsdienst
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Groningerstraatweg 17 rood, Lekkum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: J. Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant beroep: keurmeester Prov. Keuringsdienst