Name: Janus de Bruin
Berne: 19 maart 1915
Oarspronklik adres: Muiderschans 136 I, Amsterdam
Berop: Kantoorbediende
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Steynstraat 53, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens vlucht uit Dtsl.
Achterkant beroep: Kantoorbediende