Name: Jan Drewes Achenbach
Berne: 27 july 1893, Leeuwarden
Oarspronklik adres: Oudeweg 169, Drachten
Religy: Geen
Berop: ketelmaker, N.T.M. Heideburen Heerenveen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: J. Achenbach, Prins Hendrikstraat 2, Leeuwarden
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Beslag gelegd: Overal paar klompen 2 stalen maten 30 cm en een 50 cm lang. 2 Engelsche bankhamers alles ontvreemd uit Centrale Werkplaats NTM te Drachten.