Name: Jacob Brouwer
Berne: 23 


desimber 1896, Twijzel
Oarspronklik adres: Van Haersmasingel 5, Drachten
Berop: schilder, zelfstandig
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Van Haersmasingel 5, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bij P.B. staat vermelding Smilde