Name: Isac Anholt
Berne: 10 augustus 1878, Zwolle
Oarspronklik adres: Scheldestraat 34 II, Amsterdam
Berop: Particulier
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: R. Kuiken, Noordkade, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Laatst uitgereikte bonkaart: Noodkaart IV A Alle bezittingen zijn verloren op een weinig na. Kunnen na de oorlog niet meer over woning beschikken. Ontving van een onbekende steun over de maanden Juni en Juli '44 n.l. f. 180,- per maand.