Name: Feitze Jacob van den Berg
Berne: 15 maaie 1904, Reeuwijk (Z.H.)
Oarspronklik adres: Kerkstraat 62, Drachten
Religy: Gereformeerd
Berop: Tuinder
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Kerkstraat 62, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik: Arbeidsinzet Smilde. Na er een paar weken gewerkt te hebben is vd Berg gevlucht.