Name: Evert van den Brug
Berne: 1 april 1892, Ureterp
Oarspronklik adres: Noordkade 110, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Koopman
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Graverij, Smilde
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik later toegevoegd: Smilde
salaris bij het graven in Smilde.
f5,= per dag.
Kreeg steun van Maatschappelijk Hulpbetoon.