Name: Durk van den Brug
Berne: 18 augustus 1916, Drachten
Oarspronklik adres: Noordkade 65, Drachten
Religy: Geen
Berop: Koopman
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Noordkade 65, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Arbeidsinzet voor de Smilde