Name: Antonie Alderliesten
Berne: 13 july 1914
Oarspronklik adres: Marechausseekazerne, Buitenpost
Berop: Marechaussee
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Voorstreek 38, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bultsma

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: ondergedoken wegens gewetensbezwaren
Achterkant beroep: Marechaussee