Name: Albert Wilhelm Dijkman
Berne: 31 maart 1892
Oarspronklik adres: Dokkumerstraat 20, Leeuwarden
Berop: Eerste arbeider treindienst, Nederl. Spoorwegen
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: 37, Tirns
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: A. Nauta

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Eerste arbeider treindienst
Achterkant naam werkgever: Nederl. Spoorwegen