Tineke Ceelen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen bij Friese families: joden, geallieerde piloten, verzetsmensen en mannen die weigerden te werken in de Duitse oorlogsindustrie. Nu, ruim zeventig jaar later lijkt de wereld opnieuw op drift te raken door oorlogsgeweld, vluchtelingenstromen en opkomend populisme.

Tresoar organiseert in samenwerking met Omrop Fryslân in april een drietal lezingen, waarin een verband wordt gelegd tussen toen en nu. Hoe gingen we vroeger om met ontheemden? Wat zijn de verschillen met nu? En zijn er misschien ook overeenkomsten?

Naast aandacht voor de Friese onderduikgeschiedenis met onderduikers, onderduikfamilies en nabestaanden, geven drie landelijk bekende sprekers hun visie op dit thema op drie verschillende locaties: 18 april Jan Terlouw in Sneek, 20 april Jan Eikelboom in Drachten en 25 april Tineke Ceelen in Leeuwarden.

Wie: Tineke Ceelen. Directeur van Stichting Vluchteling en auteur van het boek 'Hier en daar een crisis'.
Wanneer: Dinsdag 25 april 2017.
Waar: Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden.
Aanvang: 19.45 uur.
Entree: € 9,-- per lezing, incl. administratiekosten. Online te bestellen.
Indien nog beschikbaar kaarten aan de kassa: € 10,--. Alleen contante betaling is mogelijk!

Een passe-partout voor alle drie lezingen is ook online verkrijgbaar.

Programma

19.45 uur - Welkom en korte toelichting op het programma.
19.50 uur - Filmfragment uit de documentaireserie Underdûkt yn Fryslân.
19.55 uur - Korte rondgang onder het publiek: Wie heeft in zijn persoonlijke geschiedenis te maken gehad met onderduiken?
20.00 uur - Talkshow/gesprek met Gerrit Fokkema, tijdens de oorlog op verschillende plaatsen ondergedoken geweest, gearresteerd, gevangen gezet in het Huis van Bewaring in Leeuwarden, bevrijd tijdens de overval op de gevangenis op 8 december 1944, en vervolgens opnieuw ondergedoken. Het gesprek wordt ondersteund met beeldmateriaal. 
20.20 uur - Vragen uit de zaal aan de gast van de talkshow.
20.30 uur - Presentatie door Otto Kuipers betreffende de onderduikkaarten van Leeuwarden.
20.45 uur - Vraaggesprek met Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, waarin wordt ingegaan op de opvang van vluchtelingen ten tijde van de oorlog en vandaag de dag.
21.00 uur - Gedachtewisseling tussen mevrouw Ceelen en het publiek over het thema van het vraaggesprek.
21.30 uur - Afsluiting.

Tot 22.15 uur is er gelegenheid voor napraten en een drankje.

De lezingenserie en deze website zijn onderdelen van het project Underdûkt yn Fryslân. Daarnaast zendt Omrop Fryslân op 29/30 april, 6/7 mei en 13/14 mei een driedelige documentaireserie uit over de Friese onderduikhulp en haar grootschalige organisatie.

To play or not to play? But everyone can win at Winnerama Casino!