Name: Tietje en kinderen Richtje, Melle, Hinke v/d Wal
Date and place of birth: 29 May 1900, De Tike
Original address: Den Oever
Religion: Doopsgezind
Occupation/profession: Huisvrouw
Identity card: geen
Ground for hiding out: anderszins
Hiding address: Duitsland
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: ondergedoken met 3 kinderen "Richtje, Melle en Hinke"
"repartiering"
Repatrierenden. Laatste bonkaart is noodkaart 5A. Heeft geen stamkaart.