Name: Isac Anholt
Date and place of birth: 10 August 1878, Zwolle
Original address: Scheldestraat 34 II, Amsterdam
Occupation/profession: Particulier
Identity card: geen
Ground for hiding out: jodenvervolging
Hiding address: R. Kuiken, Noordkade, Drachten
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Laatst uitgereikte bonkaart: Noodkaart IV A Alle bezittingen zijn verloren op een weinig na. Kunnen na de oorlog niet meer over woning beschikken. Ontving van een onbekende steun over de maanden Juni en Juli '44 n.l. f. 180,- per maand.