Name: Harm de Vries
Date and place of birth: 15 January 1902, Beets
Original address: 35, Kortehemmen
Religion: Geen
Occupation/profession: Straatmaker, voor het onderduiken Gemeente Werker (Sml)
Identity card: echt
Ground for hiding out: arbeidsinzet (A.I.)
Hiding address: 35, Kortehemmen
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Steun: Ik ontving tijdelijk steun, want ik heb ook bij de Boer gewerkt.

Opm.: In het eerst ontving ik f 15 per week, dan naar afloop van de Boer, dat was Oct. 1944, heb ik tot Jan 1945 maar f 40 gehad. van De Apeldoorn.