Name: Flora Bolle
Date and place of birth: 13 June 1915
Partner: Jacob Speijer
Original address: Commelinstraat 28, Amsterdam
Religion: Joods/Israƫlitisch
Hiding address: M. Weersma, Galamagracht 55, IJlst
District of the LO: Sneek
Brought to reception address by: Stroop, Sneek
Brought to hiding address by: M. Weerstra

Other remarks Bijzonderheden: In rayon gepl: Stroop Sneek P. Bosboom-Zaandam
Financ. gest.: Ja. door NSF.