Name: Evert van den Brug
Date and place of birth: 1 April 1892, Ureterp
Original address: Noordkade 110, Drachten
Religion: Nederlands Hervormd
Occupation/profession: Koopman
Identity card: geen
Ground for hiding out: anderszins
Hiding address: Graverij, Smilde
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik later toegevoegd: Smilde
salaris bij het graven in Smilde.
f5,= per dag.
Kreeg steun van Maatschappelijk Hulpbetoon.