Name: Christiaan de Vries
Date and place of birth: 1 September 1913
Original address: Arumerstraat 26, Leeuwarden
Occupation/profession: Boekhouder
Status identity card: vals
Ground for hiding out: anderszins
Hiding address: Lekkumerweg 42 c rood, Leeuwarden
District of the LO: Leeuwarden

Other remarks Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens arrestatie en daarna bevrijding uit de gevangenis
Achterkant beroep: Boekhouder