Naam: Willem Bloemsma
Geboren: 23 februari 1898
Oorspronkelijk adres: Frans van Mierisstraat 43, Huizum
Beroep: Adj. commies, N.S.
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: Huizum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: A. Nauta

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Spoorwegstaking.
Nwe. stkrt. valsch.
Ondergedoken bij Dijkstra, opzichter Gem. Reiniging.
Achterkant beroep: Adj. commies
Achterkant naam werkgever: N.S.