Naam: Willem Banga
Geboren: 25 mei 1915
Oorspronkelijk adres: Lekkumerweg 12 rood, Leeuwarden
Beroep: A.T.O. van Gend & Loos
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Lekkumerweg 12 rood, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: A. Nauta

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Werkzaam geweest als ? bij A.T.O. van Gend & Loos
Ondergedoken wegens A.I.
Achterkant naam werkgever: A.T.O. van Gend & Loos