Naam: Walter Jacobi
Geboren: 11 augustus 1906
Partner: Marta van Gelderen
Oorspronkelijk adres: Boreelstraat 17, Hilversum
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Wisah van Scheltinga, Rauwerd
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Miedema, Wirdum, politie
Ondergebracht door: Andringa, Oosterwierum

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Ondergebracht: Andringa, Bozummerweg 20 A, Oosterwirdum? (Misschien Oosterwierum ?)
Financieel gesteund: van 6-28 dec.
Vertrokken naar oud adres in Hilversum