Naam: Tjeerd Gerardus de Boer
Geboren: 25 juni 1911
Oorspronkelijk adres: P.C. Hooftstraat 21, Leeuwarden
Beroep: Commies der DB, DB
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: 326, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: S. van der Weij

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken vanwege werk op het vliegveld
Papieren: Vals
Achterkant beroep: Commies der DB
Achterkant naam werkgever: DB