Naam: Thomas de Boer
Geboren: 11 augustus 1908, Sneek
Oorspronkelijk adres: `s Gravelandseweg 76a, Hilversum
Beroep: Chauffeur, Mevr. Vinte `s Gravelandseweg 76b
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: B. Veenstra, Vallaat 20, Ureterp
LO-district: Drachten
Verzorger: B. Veenstra

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Financiële steun van Ondergrondsche Organisatie f 27.50 p.w. tot 1 maart.