Naam: Sjoerd Tiersma
Geboren: 14 mei 1912, Tijnje
Oorspronkelijk adres: a 151, Boornbergum
Beroep: boerenknecht, R.Paulusma, Boornbergum a 151
Persoonsbewijs: echt
Duikadres: R Paulusma, a 151, Boornbergum
LO-district: Drachten