Naam: Sara Elza Meerloo
Geboren: 5 april 1913
Oorspronkelijk adres: Meerweg 37, Bussum
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Mevr. Bakker, 124, Oranjewoud
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Rolf Kirchner,Breedelaan 11-Bussum, Rolf Kirchner, Bussum
Ondergebracht door: als boven, Rolf Kirchner, Bussum

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Ouders zijn in Zwitserland