Naam: Robaard Potman
Geboren: 5 mei 1906
Oorspronkelijk adres: Oostergrachtswal 93, Leeuwarden
Beroep: werkzaam gweest alshuisvrouw
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: Stationsweg 22, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Stienstra

Overige opmerkingen Achterkant beroep: werkzaam gweest alshuisvrouw