Naam: Philip Mok
Geboren: 6 augustus 1910
Oorspronkelijk adres: Muiderstraat 4, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: v.d. Veer, M.B. 168, Bakhuizen
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: de Boer, Koudum
Ondergebracht door: de Boer, Koudum

Overige opmerkingen Bijzonderheden: echtgenoot en ouders naar Polen

foto aanwezig
Tegenw.adres Schoolstraat 40 Sneek p/a J.Velleman