Naam: P. v.d. Brug
Geboren: 14 mei 1902, Drachten
Oorspronkelijk adres: Vogelzang 62, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: fabrieksarbeider, O. Kuipers
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bezit persoonsbewijs: Notitie: O.T. Smilde
Bij reden onderduiken: Tewerkgesteld Drente. Notitie: O.T.