Naam: Otto Lenk
Geboren: 21 augustus 1910
Oorspronkelijk adres: Nicolaes Maesstraat 7, Huizum
Beroep: Coupeur
Persoonsbewijs status: geen
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Streek 48 Post Birdaard, Wanswerd
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: J. de Lange

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens: desserteur Duitsche dienstplicht.
Geen pap.
Achterkant beroep: Coupeur