Naam: Nicolaas de Kruif
Geboren: 15 december 1896
Oorspronkelijk adres: Alexanderstraat 216, Arnhem
Beroep: kolendrager, NS
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: Willem Lodewijkstraat 57, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Drenth

Overige opmerkingen Achterkant beroep: kolendrager
Achterkant naam werkgever: NS