Naam: Mozes Bakker
Geboren: 26 april 1868, Zwolle
Oorspronkelijk adres: Veldweg C 264, Hattem
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: R. Duister, Nijemirdum
LO-district: Sneek
Ondergebracht door: R. de Boer

Overige opmerkingen Bijzonderheden: financieel gesteund: L.O. Balk