Naam: Meijer Mossel
Geboren: 10 januari 1910
Partner: Debora Roos
Oorspronkelijk adres: Gerard Doustraat 248, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Gaelema, IJlst
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: P. Bosboom, Zaandam
Ondergebracht door: Stroop, Sneek

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Financ. gest. LO IJlst