Naam: Marten Gerardus Meijer
Geboren: 19 oktober 1916, Groningen
Oorspronkelijk adres: Stationsweg 142, Drachten
Religie: Overig
Beroep: moeilijk te lezen, moeilijk te lezen ...... Bel. Reg.en .... /.....
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Stationsweg 142, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Financiële ondersteuning door den Heer
L. Bosch.
Kerkelijke gezindte: vergadering van gelovigen