Naam: Marta van Gelderen
Geboren: 5 mei 1909
Partner: Walter Jacobi
Oorspronkelijk adres: Boreelstraat 17, Hilversum
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Wisah van Scheltinga, Rauwerd
LO-district: Sneek
Ondergebracht door: Andringa, Oosterwierum

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Bijzonderheden: vertrokken naar oud adres in Hilversum