Naam: Klaas Leyenaar
Geboren: 15 september 1914
Oorspronkelijk adres: Geraniumstraat 63, Leeuwarden
Beroep: Kantoorbediende
Persoonsbewijs status: geen
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Lammerstraat 6
LO-district: Leeuwarden

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Reden onderduiken is onbekend.
Achterkant beroep: Kantoorbediende