Naam: Johannes Zandstra
Geboren: 22 januari 1906, Ureterp
Oorspronkelijk adres: Moleneind Zuidzijde 167, Drachten
Beroep: Timmerman, J. Jager Moleneind
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Ontving f110,- per maand steun van Dotinga.