Naam: Joannes Zandberg
Geboren: 25 juli 1912
Oorspronkelijk adres: Delistraat 5, Leeuwarden
Beroep: Kapper, -
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: A. Kaastra, Ouddeel, Tietjerk
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: A.J. Algra

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Vermelding bij Duik-adres: A. Kaatstra Ouddeel (Tietjladeel)
Achterkant beroep: Kapper
Achterkant naam werkgever: -