Naam: Jan v.d. Berg
Geboren: 6 december 1906
Oorspronkelijk adres: Jan Hissink Jansenstraat 23, Groningen
Beroep: Onderwijzer
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: S. v.d. Meulen, Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Groningen, J.H. Janssen str 23

In bezit van een oude en nieuwe stamkaart.
Salaris doorbetaald gedurende het onderduiken.