Naam: Jan van der Wal
Geboren: 12 februari 1915
Oorspronkelijk adres: Wijnhornsterstraat 25, Leeuwarden
Beroep: pakhuisknecht
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: J. Stek, Molensteeg, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant beroep: pakhuisknecht