Naam: Jacominus Sjoerd van der Werff
Geboren: 13 oktober 1912, Dokkum
Oorspronkelijk adres: Dirck Raphaelsz. Camphuysenstraat F 163, Dokkum
Religie: Doopsgezind
Beroep: Banketbakker, J. Smits, Lageweg Dokkum
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Wed. C. Haverschmidt, Noordkade 45, Drachten
LO-district: Drachten
Verzorger: Wed. C. Haverschmidt, Drachten, Noordkade 45