Naam: Jacob Speijer
Geboren: 14 februari 1912
Partner: Flora Bolle
Oorspronkelijk adres: Commelinstraat 28, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: M. Weersma, Galamagracht 55, IJlst
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: P. Stroop, Sneek
Ondergebracht door: M. Weerstra

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Financ.gesteund door N.S.F.