Naam: Jacob Barends
Geboren: 1 maart 1904
Oorspronkelijk adres: Gysbert Japicxstraat 24, Leeuwarden
Beroep: kantoorbediende
Persoonsbewijs status: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Gysbert Japicxstraat 24, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Bultsma

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: ondergedoken wegens vlucht uit Duitschland (was met verlof en is niet teruggekeerd). geen stkrt.
Achterkant beroep: kantoorbediende