Naam: Izaäk Roeper
Geboren: 18 april 1912
Oorspronkelijk adres: Amsterdam
Beroep: zelfstandig dames en heren kapper
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: Roermond
LO-district: Leeuwarden

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Officiëele woonplaats: Amsterdam. Ev. Lwd. Grote Kerkstraat

Toekomstig adres: onbek.
Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 24 apr 1945
Achterkant beroep: zelfstandig dames en heren kapper