Naam: Izaäk Cohen
Geboren: 17 januari 1914
Oorspronkelijk adres: Blokhuissteeg 19, Leeuwarden
Beroep: Koopman in lompen en metalen
Persoonsbewijs status: echt
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: Menno van Coehoornstraat 2
LO-district: Leeuwarden

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Koopman in lompen en metalen