Naam: Isisor Oostra
Geboren: 26 maart 1878
Partner: Clara Rudelsheim
Oorspronkelijk adres: Pieter de Hoochstraat 42, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: H.A. Talsma, 286, Oudehorne
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Pier Dykstra, Hoornsterzwaag
Ondergebracht door: A. de Jong