Naam: Herman Jan de Bruin
Geboren: 2 februari 1909
Oorspronkelijk adres: Huizumerlaan 78, Leeuwarden
Beroep: Broodventer
Persoonsbewijs status: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Hempens
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: de Roos

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens tewerkstelling Drente en A.I.
Achterkant beroep: Broodventer