Naam: Hendricus M.T. Bouman
Geboren: 7 september 1900
Oorspronkelijk adres: Gerard Scholtenstraat 62 B, Rotterdam
Beroep: koopman
Persoonsbewijs status: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: 137, Oenkerk
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Verklaring Siderius Siderius

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off. adres

goede pap.
Achterkant beroep: koopman