Naam: Heinse R. de Vries
Geboren: 24 augustus 1890, Drachten
Oorspronkelijk adres: Noorderdwarsvaart 96, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Machinist, N.V. Nederlandsche Tramweg Mij
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Noorderdwarsvaart 96, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik niet genoemd