Naam: Hartog Asscher
Geboren: 7 september 1912
Oorspronkelijk adres: Tugelaweg, Amsterdam-Oost
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: 23, Goingarijp
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Bottema

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: werkzaam geweest als land-en tuinbouwer,
ondergedoken wegens Jodenvervolging,
valsch PB; geen stkrt.