Naam: Gretha Kropfeld
Geboren: 28 juli 1894
Partner: E. Feitsma
Oorspronkelijk adres: Voorstreek 27, Leeuwarden
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Sikma, 97 b, Rottum
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Sikma, Heerenveen

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Weduwe van E. Feitsma